تقویم اجرائی مدیران مدارس در طول سال
تقویم اجرائی مدیران مدارس طبق جدول زمان بندی هفتگی  
قالب وبلاگ

موضوع جلسه دوم :

تجزیه وتحلیل نمرات نوبت اول

روش بدست آوردن نتایج نوبت اول مدرسه از سیستم رایانه مدرسه 

 

توجه: اگر برای اولین بار این کار را انجام میدهید باید به دقت و از روی متن زیر تمام مراحل را انجام دهید

** پس از چاپ کارنامه موقت نوبت اول و ثبت کلیه نمرات می توانید این گزارش را فعال کنید .

مرحله مقدماتی :

 1. وارد برنامه مدرسه گردید
 2. ویرایش ثبت نام پایه اول و از منوی ویرایش خارج گردید
 3. وارد منوی شماره 3گردید وفقط نمرات نوبت اول را ویرایش نمائید (درصورت داشتن اشکال" اشکا ل "را رفع نمائید)

مرحله اول : ساختن برنامه

 1.   واردمنوی شماره 5 پایگاه اطلاعاتی سیستم گردید {ودکمه Ãاینتررا بزنید}
 2. وارد منوی  شماره 1 ایجاد پرونده smary نوع 1(کلاسی ) گردید  {ودکمه Ãاینتررا بزنید}
 3. در منوی بازشده روی گزینه 1(نوبت اول ) {دکمه Ãاینتررا بزنید}

توجه: اگر رایانه شما قفل یا از حافظه خارج شد مربوط به کمی حاظه موقت رم می باشد بعد از برگشت به برنامه مدرسه فقط گزینه 6از مرحله ساختن برنامه را ادامه دهید

مرحله ساختن گزارش واصلی ترین برنامه

 1. وارد منوی شماره 5پایگاه اطلاعاتی سیستم گردید{ودکمه Ãاینتررا بزنید}
 2. در منوی شماره 4این مرحله واردگزینه  طراحی گزارشات گردیدو {ودکمه Ãاینتررا بزنید} اینتر را دوباره بزنید تا از پیغام خارج شویدبا صفحه جدید و در اصل وارد بانک اطلاعاتی سیستم میگردید
 3. دربالای بانک اطلاعاتی 6گزینه می بینید
 4. مربع یا گزینه اجرا زرد رنگ است

خروج

تسهیلات

 

اجرا

حذف

جدیدصلاح

اصلاح

 

 

 


 1. بوسیله دکمه های جهت دار پایین صفحه کلید یا بوسیله دکمه PageDown یا PageUp گزارش از پش ساخته شماره60010را پیدا می کنیم گزارش به نام : نتایج مدرسه ای است کرسور را بوسیله دکمه های جهت دار روی آن می بریم
 2. اجراءصلاح

  دکمه F10 را یکبار می زنیم گزینه                      در سربرگ  از رنگ  زرد سفیدمی شود
 3. اصلاح

  بوسیله دکمه های جهت دار در سربرگ روی گزینه                  می رویم
 4. {ودکمه Ãاینتررا بزنید
 5. یک جدول با 3قسمت باز می شود
 6. وکرسور (چشمک زن )روی شماره گزارش قرار دارد.
 7. یکبار دکمه F5 را می زنیم کرسور به قسمت دوم گزارش حرکت می کندودر قسمت دوم گزارش در شرایط انتخاب قرار میگیرد

 

شرایط انتخاب

RF

L

عنوان اطلاعات

شرط

مقدار

 

1

سال

=

88-87-88

 

1

نوبت

=

اول

 1.   وسیله دکمه های 4جهت زیر گزینه مقدار قرار میگیردبوسیله دکمه برگ پایین صفحه و دکمه های

PageDown یا PageUp سال تحصیلی را به سال جاری عوض می کنیم

 1. در مربع پایین روی نوبت = مقدار اول را انتخاب می کنیم .
 2. دکمه کنترل اند (ctrl+end) را می گیریم تا جدول بسته شود
 3. بوسیله دکمه F5گزارش را می سازیم و یک صفحه به نام مدرسه می آید
 4. دکمه ESC را یکبار بزنیدبه صفحه اولیه بانک اطلاعاتی برمیگردید
 5. دکمه F8 را بزنید
 6. دکمه کنترل اند (ctrl+end) را بگیرید
 7. دکمه ESC را یکبار بزنید
 8. گزارش را چاپ کنید

تمرین :

 

 

 

 

[ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 ] [ 8:44 ] [ محمدعلی صالحیان ]

رسول اكرم (ص) : « هيچكس در موردي مشورت نمي‎كند ، مگر اينكه به خير

 و صلاح كار پي‎مي‎برد . »

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

برگذاري امتحانات تجديدي

*

*

 

 

2

تصحيح اوراق امتحانات تجديدي پس از انجام هر امتحان بوسيله معلمان مربوط

*

*

*

 

3

آماده‎سازي و تكميل امكانات كارگاه و آزمايشگاه

*

*

*

 

4

بررسي امكانات و نيازهاي كتابخانه ، نمازخانه و تعاوني دانش‎آموزان و اقدام در صورت لزوم

*

*

 

 

5

رسيدگي و اقدام در مورد جايگاه اجراي مراسم آغازين (صبحگاهي ) از قبيل پرچم و ميله پرچم و ………….

*

*

*

 

6

هماهنگي با اداره متبوع و انجام اقدامات لازم جهت برگذاري مراسم روز شكوفه‎ها ، بازگشايي مدارس و هفته دفاع مقدس

*

*

*

*

7

رسيدگي به حجاب و چشم‎انداز آموزشگاه و كلاسهاي مشرف به محوطه و اطراف مدرسه

*

*

*

*

8

ذخيره‎سازي سوخت زمستاني در صورت لزوم

*

*

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

9

بررسي وضعيت تابلو مدرسه و اقدام براي نصب و تميز كردن در صورت لزوم

*

*

*

*

10

پيگيري و تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز آموزشگاه در سال تحصيلي آينده

*

*

*

 

11

كسب اطلاعات لازم در مورد نحوه توزيع كتب درسي و تهيه آن در صورت لزوم

*

*

 

 

12

تماس و هماهنگي با مراجع ذيربط جهت بازسازي و بهسازي محيط و اطراف آموزشگاه و مسير آمد و شد دانش‎آموزان (در صورت لزوم )

*

*

*

 

13

ثبت نام دانش‎آموزان براساس دستورالعملها و آيين‎نامه‎هاي صادره

*

*

*

 

14

بررسي و كنترل تدريجي مدارك تحصيلي ثبت‎نام شدگان (بازبيني ) و اقدام در صورت لزوم

*

*

*

*

15

صدور و توزيع كارت شناسايي تحصيلي دانش‎آموزان

*

*

*

 

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

16

تنظيم ساعات كار روزانه آموزشگاه و برنامه هفتگي برابر برنامه تعيين شده از طرف اداره متبوع

*

*

*

 

17

اعلام ساعات كار روزانه آموزشگاه برابر برنامه تعيين شده از طرف ادارة متبوع به كاركنان ، دانش‎آموزان و اولياء

*

*

*

*

18

كسب اطلاع لازم از كاركنان جهت تنظيم برنامه درسي كلاسها و معلمان

*

*

*

 

19

تهيه و تدارك نوار و ساير امكانات مورد نياز مراسم صبحگاهي از طريق امور تربيتي

 

*

*

*

20

جمع‎آوري كتب درسي مازاد دانش‎آموزان در صورت لزوم با هماهنگي اداره مربوط

 

*

*

*

21

تهيه كليه فرمهاي مورد نياز آموزشگاه طبق ضوابط موجود و با هماهنگي اداره مربوط

 

*

*

*

22

مشخص نمودن دانش‎آموزاني كه با استفاده از تكماده قبول شده‎اند با ذكر مواد درسي و ابلاغ به آنان و اولياء همزمان با اعلام نتيجه

 

*

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

23

آشنايي و تماس با همسايگان آموزشگاه جهت كاستن از مشكلات احتمالي متقابل آموزشگاه و همسايگان

 

*

*

*

24

اعلام نتايج امتحاني و رسيدگي به اعتراضات مربوطه (پس از كنترل مجدد )

 

*

*

 

25

كنترل و بررسي وضعيت اموال آموزشگاه

 

*

*

*

26

تنظيم ليست غايبين موجه امتحانات تجديدي و اعلام به اداره جهت اقدام لازم

 

 

*

*

27

تكميل توصيه‎نامه دانش‎آموزان تجديدي

 

 

*

 

28

آماده‎سازي محوطه آموزشگاه از نظر نظافت ، بهداشت ، طراوت و سرسبزي و ايجاد جاذبه‎هاي مثبت در بدو ورود دانش‎آموزان

 

 

*

*

29

بررسي وضعيت تابلو اعلانات و بازسازي آن

 

 

*

 

30

تهيه و توزيع كتب درسي در صورت لزوم

 

 

*

*

31

تهيه و نصب صندوق انتقادات و پيشنهادها ومشاور

 

 

*

*

32

شركت در گردهمايي توجيهي مديران و دفترداران و جهت آمادگي لازم براي شروع سال تحصيلي

 

 

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

33

در اختيار گذاشتن شرح وظايف كاركنان جهت مطالعه و آشنايي بيشتر

 

 

*

*

34

هماهنگي با اداره متبوع در مورد نحوه درمان كاركنان و دانش‎آموزان و نحوه رسيدگي گواهيهاي پزشكي كه ارائه خواهد شد

 

 

*

*

35

تدوين برنامه هفتگي كلاسها و ابلاغ به دانش‎آموزان و معلمان

 

 

*

*

36

كلاسبندي و توزيع متعادل دانش‎آموزان براساس وضعيت تحصيلي گذشته با همكاري معلمين مربوط

 

 

*

*

37

تنظيم و ثبت مشخصات دانش‎آموزان در دفاتر كلاسي

 

 

*

*

38

شيفت‎بندي آموزشگاه در صورت لزوم و ابلاغ به معلمان و دانش‎آموزان هنگام كلاس‎بندي

 

 

*

*

39

تشكيل اولين جلسه شوراي معلمان و انتخاب نماينده آنان و اتخاذ تصميم براي بهتر انجام دادن مراسم آغازين سال تحصيلي

 

 

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

40

تكميل كمبود نيروي انساني با هماهنگي اداره

 

 

*

*

41

صدور گواهي‎نامه‎هاي موقت پايان تحصيلي

 

 

*

*

42

كنترل وضعيت سيستم صوتي و ديگر تأسيسات براي بازگشايي مدرسه

 

 

*

*

43

بازديد نهايي از يكايك اماكن و فضاهاي موجود آموزشگاه و توجه به امكانات وسائل ايمني آن

 

 

*

*

44

تقسيم كار و تعيين وظايف هر يك از كاركنان

 

 

*

*

45

بايگاني اوراق امتحاني تجديدي ، طبق آيين‎نامه امتحانات

 

 

*

*

46

توصيه به كادر آموزشي جهت تنظيم طرح درس اوليه براي آغاز سال تحصيلي

 

 

*

*

47

نامگذاري كلاسها و نصب تابلو سردر هر يك از آنها با همكاري ستاد تربيتي آموزشگاه

 

 

*

*

48

ثبت نمرات امتحاني دانش‎آموزان تجديد ي در سيستم رايانه و كارنامه‎ها ومنطقه

 

 

 

*

49

تشكيل پرونده كاركنان و تكميل فرم مشخصات هر يك از آنان (عكس ابلاغ؛فتوكپي شناسنامه فتوكپي آخرين حكم كارگزيني ارزشيابي تائيدشده سال فبل توسط منطقه نامه هاي شخصي

 

 

 

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در شهريور ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

50

ابلاغ مقررات انضباطي به دانش‎آموزان و نصب آن در تابلو اعلانات

 

 

 

*

51

توصيه مستمر به معلمان به منظور اعمال روشهاي تشويق و تنبيه مندرج در آيين‎نامه انضباطي دانش‎آموزان با نظر معلمان و ستاد تربيتي برابر مقررات

 

 

 

*

52

برگذاري  زمان انتخابات سرگردهماي آموزشي و اعلام آن

 

 

 

*

53

يادآوري لزوم رعايت مسائل لازم در مورد رفت و آمدهاي  خانوادگي و به سرايدار

 

 

 

*

54

انتقال نتايج امتحانات تجديدي به سيستم رايانه

 

 

 

*

55

بستن دفاتر شوراها ،‌آزمايشگاه و كارگاه و آماده‎سازي براي سال تحصيلي جديد

 

 

 

*

56

معارفه معلمان و دانش‎آموزان طي مراسم خاص

 

 

 

*

57

برگزاري مراسم بازگشائي مدرسه

 

 

 

*

58

آمادگي جهت اجراي پروژه بازگشايي مدرسه (پروژه مهر )

 

 

 

*

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:39 ] [ محمدعلی صالحیان ]

حضرت علي (ع) : « آنجا كه مدارا و نرمش ماية آشفتگي گردد ، تندخويي و سخت‎گيري

مايه سامان گرفتن كارهاست . »

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در مرداد ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

تعيين ظرفيت دقيق پذيرش دانش‎آموز در سال آتي با هماهنگي اداره

*

*

*

 

2

كنترل و تطابق نمرات دفاتر امتحاني با ليست‎ها و كارنامه‎ها و اوراق امتحاني

*

*

*

*

3

ثبت نمرات نوبت دوم در سيستم رايانه و كارنامه‎ها

*

 

 

 

4

جمع‎آوري درخواستهاي تعيين  رشته و جهش تحصيلي

*

*

*

*

5

برآورد نياز به پارچه روپوشي و اعلام به اداره متبوع درصورت لزوم

*

 

 

 

6

بررسي لزوم گسترش و افزايش منابع سوخت و آب و اقدام در صورت لزوم

*

*

*

*

7

تهيه كليه دفاتر و ملزومات مورد نياز آموزشگاه

*

*

*

*

8

تسويه حساب سرانه سا ل گذشته با اداره و اقدام براي گرفتن سرانه دانش‎آموزي سال جديد

*

*

*

*

9

شركت درگردهمايي توجيهي مديران و دفترداران و . جهت آمادگي براي شروع سال تحصيلي

*

 

 

 

 

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در مرداد ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

10

ثبت نام دانش‎آموزان براساس دستورالعملها و آيين‎نامه‎هاي صادره

*

*

*

*

11

تماس و هماهنگي با مراجع ذيربط جهت بازسازي و بهسازي محيط و اطراف مدرسه و مسير آمد و شد

 

*

*

*

12

تهيه جعبه براي جمع‎آوري اسماء جلاله

 

*

 

 

13

تهيه و يا تعيين محل مناسبي جهت نگهداري وجوه نقدي ، مهرها و اسناد محرمانه آموزشگاه

 

*

 

 

14

بررسي و كنترل كارهاي معوقه احتمالي دفترداران

 

*

*

*

15

سازماندهي اطاقها و فضاهاي موجود آموزشگاه با توجه به ظرفيت پيش‎بيني شده براي سال آينده

 

*

*

*

16

تهيه مقدمات برگزاري امتحانات جبراني و تجديدي

 

*

*

*

17

اقدامات لازم در خصوص استفادة بهينه از فضاهاي موجود آموزشگاه با توجه به ظرفيت پيش‎بيني شده براي سال آينده

 

*

*

*

18

همكاري در اجراي برنامه‎هاي كلاس‎هاي جبراني تابستاني

 

*

*

*

19

تماس و هماهنگي جهت آموزش در مسائل ايمني به عوامل اجرايي آموزشگاه (در صورت لزوم )

 

*

*

 

20

بررسي وضعيت تابلو اعلانات و بازسازي آن

 

 

*

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در مرداد ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

21

بررسي و كنترل تدريجي مدرك تحصيلي ثبت نام شدگان (بازبيني) و اقدام در صورت لزوم

 

 

*

*

22

تهيه و تكميل جعبه كمكهاي اوليه آموزشگاه

 

 

*

*

23

پيگيري و اقدام در مورد اموال و تجهيزاتي كه بايد تهيه شود و نيز مسائل تعميراتي و ..

 

 

 

*

24

رسيدگي به حجاب و چشم‎انداز آموزشگاه و كلاسهاي مشرف به محوطه و اطراف مدرسه

 

 

 

*

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:38 ] [ محمدعلی صالحیان ]

حضرت علي (ع) : « احتياط را پيشه خودساز و از علم و دانش جدا مشو ، كه سرانجام

كار تو ستوده خواهد بود . »

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در تير ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

صدورجدول نمرات مرتبط باهدايت تحصيلي   به منظور تحويل دانش‎آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي تحصيلي

*

*

 

 

2

كنترل مجدد نتايج امتحانات نوبت دوم كه اعلام مي‎شود

*

 

 

 

3

اعلام نتايج امتحانات نوبت دوم

*

 

 

 

4

رسيدگي به اعتراضات امتحانات و اعلام نتيجه قطعي

*

 

 

 

5

ارزيابي كيفيت و نتايج امتحانات برگزار شده و گزارش به اداره

*

 

 

 

6

انتقال وثبت نمرات نوبت دوم به سيستم رايانه منطقه

*

*

*

*

7

تهيه ليست اسامي دانش‎آموزان ممتاز سال تحصيلي و اعلام به اداره متبوع

*

*

 

 

8

برنامه‎ريزي جهت برخورد مناسب با دانش‎آموزان نمونه

*

 

 

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در تير ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

9

برگزاري مراسم پايان سال تحصيلي با حضور اولياء معتمدين محلي و دانش‎آموزان

*

 

 

 

10

برنامه‎ريزي جهت سركشي به دانش‎آموزان در طول تعطيلات تابستاني و حفظ رابطه پرورشي با آنان

*

 

 

 

11

تهيه گزارش پاياني (توسط مدير ) مشتمل بر برداشتها ، تجارب  قابل ذكر مدير از كار يكساله‎اش وارسال به ادارة متبوع

*

*

 

 

12

ارزيابي كار يكساله آموزشگاه با نظرخواهي از معلمان و در صورت لزوم دانش‎آموزان

*

 

 

 

13

انتقال نتايج امتحانات نوبت دوم به سيستم رايانه

 

*

*

 

14

الصاق تمبر كارنامه‎هاي قبولي و مردودي

 

*

*

*

15

بايگاني اوراق امتحاني نوبت دوم

 

*

*

 

16

ثبت نام دانش‎آموزان براساس دستورالعملها و آيين‎نامه‎ هاي  صادره

 

*

*

*

17

دريافت گواهي نامه‎هاي پايان سال تحصيلي از سيستم رايانه

 

 

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در تير ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

18

تعيين رنگ پارچه روپوشي با توصيب شوراي آمورشگاه و اعلام به اولياء

 

 

*

*

19

هماهنگي به اداره متبوع در مورد حداكثر ظرفيت پذيرش دانش‎آموزان در سال تحصيلي آينده

 

 

 

*

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:36 ] [ محمدعلی صالحیان ]

رسول اكرم (ص) : « هر كه ندانسته كار كند آنچه تباه كند بيش از آن است كه درست كند . »

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در خرداد ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

برنامه‎ريزي جهت برگذاري مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خميني (ره) و مراسم 15 خرداد با هماهنگي اداره متبوع

*

*

 

 

2

تنظيم ليست اسامي دانش‎آموزاني كه كتابهاي امانتي به كتابخانه برگشت نداده‎اند و پيگري موضوع

*

*

 

 

3

برنامه‎ريزي براي كار آموزشگاه در تابستان در جهت بهسازي و بازسازي و زيباسازي آن (با هماهنگي اداره متبوع )

*

*

 

 

4

برنامه‎ريزي جهت مشاركت كاركنان در طول تعطيلات تابستان و ابلاغ وظايف و نحوه همكاري هر يك به آنان

*

*

 

 

5

برنامه‎ريزي براي برگزاري مراسم پايان سال تحصيلي و اعلام تاريخ آن به كاركنان ، اولياء دانش‎آموزان

*

 

 

 

6

اعلام و ساعات و ايام كار آموزشگاه در تابستان با هماهنگي اداره جهت اطلاع كاركنان و اولياء دانش‎آموزان

*

*

 

 

7

آماده كردن ليست نمرات نوبت دوم و تحويل آن به معلمان

*

*

 

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در خرداد ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

8

توصيه به دانش‎آموزان جهت كسب اطلاعات بيشتر براي امتحانات نوبت دوم

*

*

 

 

9

تمهيد مقدمات برگزاري امتحانات نوبت دوم

*

*

 

 

10

تسويه حساب مالي شركت تعاوني دانش‎آموزان و تهيه تراز مالي

*

*

 

 

11

تهيه و تنظيم و اعلام برنامه امتحانات تجديدي دانش‎آموزان ، معلمان و اولياء‌

 

*

*

*

12

برگذاري مراسم رحلت امام (ره) و مراسم يوم‎ا 15 خرداد

 

*

 

 

13

تصحيح اوراق امتحاني نوبت دوم

 

 

*

*

14

اخذ ليست امتحاني نوبت دوم از معلمان

 

 

*

*

15

تنظيم صورت جلسات امتحاني و ارسال آن به اداره درصورت درخواست ولزوم درمواردخاص

 

 

*

*

16

جمع‎آوري سيستم صوتي مدرسه ( در صورت عدم نياز )

 

 

*

*

17

جمع‎آوري دفاتر كلاسي

 

 

*

*

18

جمع‎آوري كتب درسي مازاد دانش‎آموزان قبولي خرداد با هماهنگي ادارة متبوع

 

 

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در خرداد ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

19

ارزيابي كار يكساله آموزشگاه با نظرخواهي از معلمان و در صورت لزوم دانش‎آموزان واولياء

 

 

*

*

20

تهيه جدول نمرات مرتبط با هدايت تحصيلي و ارائه به دانش‎آموزان

 

 

*

*

21

برنامه‎ريزي براي كلاسهاي جبراني تابستان برابر دستورالعملهاي مربوطه

 

 

*

*

22

تسويه حساب سرانه سال گذشته با اداره و اقدام براي گرفتن سرانه دانش‎آموزي سال جديد

 

 

*

*

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:34 ] [ محمدعلی صالحیان ]

حضرت علي (ع) : « مؤمن شاديش در چهره و اندوهش در قلبش است و

 سينه‎اش از هر چيز گشاده‎تر است . »

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در ارديبهشت ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

پيش‎بيني ظرفيت تقريبي آموزشگاه در سال تحصيلي آينده جهت پذيرش دانش‎آموز و اعلام به اداره متبوع وتلاش جهت هماهنگي بادبيران

*

*

 

 

2

اعلام نياز و هماهنگي با ادارة متبوع در مورد آموزش ضمن خدمت معلمان و كاركنان

*

*

*

 

3

برنامه‎ريزي براي بزرگداشت هفته معلم

*

 

 

 

4

تأييد و مراقبت براتمام به موقع كتابهاي درسي براساس جدول زمان‎بندي شده سالانه

*

*

 

 

5

ارشاد و راهنمايي دانش‎آموزان سال سوم راهنمايي تحصيلي جهت تقويت دروس پايه براي سهولت در انتخاب رشته سال اول نظري

*

*

*

*

6

شناسايي دانش‎آموزان ضعيف واعلام به اولياء آنان جهت مراقبت بيشتر در امتحانات نوبت دوم

*

*

*

 

7

برگزاري هفته معرفي مشاغل

*

 

 

 

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در ارديبهشت ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

8

هماهنگي با اداره متبوع در مورد اردوها و ديگر فعاليتهاي تابستاني و اعلام به دانش‎آموزان و كاركنان علاقمند

*

*

*

*

9

سمپاشي درختان و گلهاي محوطه و اطراف آموزشگاه

*

 

 

 

10

ارسال فرمهاي تكميل شده نقل و انتقالات و سازماندهي درون منطقه‎اي كاركنان به اداره

*

*

 

 

11

توجه خاص به پوشش دانش‎آموزان و مسائل بهداشتي آموزشگاه و اطراف آن با توجه به گرمي هوا

*

*

*

*

12

اعلام برنامه امتحانات نوبت دوم به دانش‎آموزان و اعلام به اداره متبوع

 

*

*

*

13

ارسال فهرست مشخصات و دانش‎آموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي به اداره متبوع بر اساس ماده (6) آيين‎نامه امتحانات (مناطق گرمسير)

 

*

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در ارديبهشت ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

14

تهيه مقدمات برگزاري امتحانات نوبت دوم (مناطق گرمسير )

 

*

*

*

15

برگذاري بزرگداشت هفته معلم به مناسبت سالگرد شهادت استاد شهيد مطهري

 

*

 

 

16

توصيه به دانش‎آموزان جهت كسب آمادگي بيشتر براي امتحانات نوبت دوم

 

*

*

*

17

تشريح مفاد آيين‎نامه امتحانات براي دانش‎آموزان و كاركنان

 

*

*

*

18

جمع‎آوري و جمع‎بندي پرسشنامه‎هاي نظرخواهي دانش‎آموزان در ارتباط با هفته معرفي مشاغل و تنظيم آنها و ارسال آن به منطقه

 

*

*

*

19

آماده‎كردن ليست نمرات و تحويل آن به معلمان (مناطق گرمسير )

 

 

*

*

20

تذكر به دانش‎آموزاني كه در سال گذشته از تك ماده استفاده كرده‎اند

 

 

*

*

21

دادن نمرات انضباط دانش‎آموزان براساس مفاد آيين‎نامه امتحانات (مناطق‎گرمسير)

 

 

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در ارديبهشت ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

22

برنامه‎ريزي جهت مشاركت كاركنان در طول تعطيلات تابستان و ابلاغ وظايف ونحوه همكاري هر يك به آنان با هماهنگي اداره متبوع

 

 

 

*

23

نظرخواهي از دانش آموزان در مورد رنگ مورد علاقه آنها در كلاس سال آينده

 

*

*

 

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:32 ] [ محمدعلی صالحیان ]

حضرت علي (ع) : « يكي از شريف‎ترين كارهاي شخص بزرگوار تغاضل نمودن

 اوست از چيزي كه مي‎داند . »

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در فروردين ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

بستن دفاتر انديكاتور ، انديكس و آماده‎سازي براي سال نو با شمارة جديد

 

 

*

 

2

ارزشيابي از تكاليف نوروزي دانش‎آموزان

 

 

*

*

3

برنامه‎ريزي جهت هفته معرفي مشاغل

 

 

*

*

4

برگزاري مراسم بعد از عيد و سخنراني به مناسبت روز 12 فروردين

 

 

*

 

5

برخورد مناسب با اثرات نامطلوب احتمالي تعطيلات نوروزي روي دانش‎آموزان

 

 

*

*

6

برنامه‎ريزي ستاد تربيتي جهت استفاده از سرسبزي طبيعت از طريق اردو و گروههاي دسته جمعي و

 

 

*

*

7

مصفا نمودن محيطهاي پرورشي و ……

 

 

*

*

8

تعيين و اعلام نيازهاي  ، توسعه ، احداثي و تجهيزاتي آموزشگاه براي سال تحصيلي آينده

 

 

*

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در فروردين ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

9

بررسي امكانات پرورشي آموزشگاه و آماده‎سازي آن

 

 

*

*

10

درختكاري در محوطه و اطراف آموزشگاه

 

 

*

*

11

جمع‎آوري امكانات حرارتي

 

 

*

*

12

آماده‎سازي محوطه جهت گلكاري و سرسبز كردن آن

 

 

*

*

13

تنظيم تراز مالي سال گذشته

 

 

*

 

14

برنامه‎ريزي براي برگزاري بزرگداشت هفته معلم

 

 

*

*

15

اهتمام جهت حضور مرتب و به موقع كاركنان و دانش‎آموزان در روزهايي كه آموزشگاه داير اعلام شده

 

 

*

 

16

پيش‎بيني ظرفيت تحصيلي آموزشگاه درسال تحصيلي آينده جهت پذيرش دانش‎آموز و اعلام به اداره متبوع

 

 

*

*

17

تشكيل كميته‎كاري و جلسات لازم براي ايجاد هماهنگي و فراهم نمودن امكانات براي اجراي برنامه هفته معرفي مشاغل

 

 

*

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در فروردين ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

18

سمپاشي درختان و گلهاي محوطه و اطراف آموزشگاه

 

 

 

*

19

شناسايي دانش‎آموزان ضعيف و اعلام به اولياء جهت مراقبت بيشتر در امتحانات نوبت دوم

 

 

 

*

20

امحاء ا وراق امتحاني شهريور ماه

 

 

 

*

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:30 ] [ محمدعلی صالحیان ]

حضرت علي (ع) : « براي سرپرستي كارهايت اهل دانش ، تقوي و سياست را برگزين . »

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در اسفند ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

تذكر مجدد به دانش‎آموزان در مورد شرايط قبولي و جهش تحصيلي

*

 

 

 

2

شناسايي دانش‎آموزان ضعيف از نظر درسي و اعلام به اولياء جهت مراقبت بيشتر در امتحانات

*

 

 

 

3

هماهنگي با اداره در مورد برنامه‎ريزي جهت اردوهاي نوروزي و ثبت نام افراد داوطلب در اين زمينه و اعلام اساسي به اداره متبوع جهت اردوهاي تربيتي

*

*

*

*

4

تدارك لباس عيد دانش‎آموزان بي‎بضاعت و تعيين افراد واجد شرايط در اين زمينه

*

*

*

*

5

تماس و هماهنگي با اداره شهرداري و جنگلباني و جهت فراهم كردن مقدمات درختكاري در مدرسه

*

*

 

 

6

ارسال فرمهاي تكميل شده نقل و انتقالات و سازماندهي برون منطقه‎اي به اداره

*

*

 

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در اسفند ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

7

تشكيل جلسه با انجمن اولياء و مربيان  براي تأمين پوشاك و وسايل مورد نياز جهت دانش‎آموزان نيازمند .

*

*

*

 

8

درختكاري در محوطه و اطراف آموزشگاه

 

*

*

*

9

هماهنگي با اداره متبوع در مورد نياز و امكان توسعه و تكميل فضاي آموزشي جهت پذيرش بيشتر دانش‎آموزان در سال تحصيلي آينده

 

*

*

 

10

ارسال فرمهاي تكميل شده متقاضيان انتقال به اداره

 

*

*

*

11

تعيين نمره انضباط دانش‎آموزان براساس مفاد آيين‎نامه امتحانات

 

 

*

*

12

جمع آوري وارسال كارت تبريك دانش آموزان براي ارسال به خانواده معظم شهدا

 

 

*

*

13

تعيين و تنظيم و اعلام نيازهاي تعميراتي ،‌توسعه ، احداث و تجهيزاتي آموزشگاه براي سال تحصيلي آينده به ادارة متبوع

 

 

*

*

14

برنامه‎ريزي جهت هفته معرفي مشاغل

 

 

*

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در اسفند ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

15

بحث و تبادل نظر در شوراي معلمان در مورد پيك‎هاي نوروزي و پيش‎بيني چگونگي بررسي آن

 

 

*

*

16

تسويه حساب مالي  با اداره در مورد وجوه دريافتي علي‎الحساب

 

 

*

*

17

تشكيل كميته‎كاري و جلسات لازم براي ايجاد هماهنگي و فراهم نمودن امكانات براي اجراي برنامه معرفي مشاغل

 

 

*

*

18

اعطاي عيدي (لباس و ) به افراد بي‎بضاعت با توجه به اقدامات قبلي و پيش‎بيني‎هاي انجام شده با تأييد بر حفظ حرمت و شخصيت آنان

 

 

 

*

19

تعيين وظايف خدمتگزاران و برنامه‎ريزي جهت بازگشايي مدارس (نظافت) در ايام تعطيلات نوروزي

 

 

 

*

20

جمع‎آوري امكانات حرارتي در صورت لزوم

 

 

 

*

21

اعلام ساعات كار جديد آموزشگاه بعداز تعطيلات نوروزي به كاركنان و دانش‎آموزان و اولياء (ابلاغ شده از طرف اداره متبوع )

 

 

 

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در اسفند ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

22

اهتمام جهت حضور مرتب و به موقع همكاران و دانش‎آموزان در روزهايي كه آموزشگاه داير اعلام شده است .

 

 

 

*

23

بررسي وضعيت ساختمان مدرسه و گزارش نقايص و اشكالات بوجود آمده به اداره متبوع

 

 

 

*

24

بستن دفاتر انديكاتور ، مالي و آماده‎سازي براي سال جديد

 

 

 

*


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 ] [ 10:28 ] [ محمدعلی صالحیان ]

حضرت علي (ع) : « از دلايل بقاني مسئوليت (دولت) بيداري ، آگاهي و هوشياري

در حفظ و حراست اموراست »

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در بهمن ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

ثبت ريزنمرات شاخه‎هاي تحصيلي دانش‎آموزان راهنمايي تحصيلي در توصيه‎نامه (نمرات پايه‎هاي اول و دوم )

*

*

*

 

2

ثبت نمرات امتحاني نوبت اول دركارنامه‎ها و دفاتر امتحاني يا سيستم رايانه

*

*

 

 

3

تمهيد مقدمات و همچنين برگذراي مراسم مباركه دهه فجر

*

*

*

 

4

تشكيل كميته‎ كاري و جلسات لازم براي ايجاد هماهنگي و فراهم نمودن امكانات براي اجراي برنامه معرفي مشاغل

 

*

*

*

5

شناسايي دانش‎آموزان ضعيف (از نظر درسي ) و اعلام به اولياء آنان جهت مراقبت بيشتر در امتحانات

 

 

*

*

6

ارزيابي مراسم دهه فجر برگزار شده در مدرسه و گزارش به اداره متبوع

 

 

 

*

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در بهمن ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

7

تدارك لباس عيد دانش‎آموزان بي‎بضاعت و تعيين افرادي كه در اين رابطه ذينفع هستند .

 

 

 

*

8

تماس و هماهنگي با اداره و شهرداري و جنگلباني و جهت فراهم كردن مقدمات درختكاري در مدرسه

 

 

 

*

[ سه شنبه نوزدهم آبان 1388 ] [ 11:59 ] [ محمدعلی صالحیان ]

امام صادق (ع) : «‌ هركاري كه بر تو عرضه مي‎شود ، دربارة آن بينديش ، تا آغاز و پايان آن را بدست بياوري ، پيش از آنكه در پشيماني فروروي . »

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در دي ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

1

برنامه‎ريزي و تشكيل جلسات لازم در جهت اجراي هفته معرفي مشاغل

*

*

*

*

2

شناسايي دانش‎آموزان ممتاز و برنامه‎ريزي جهت تشويق آنان

 

*

 

 

3

سازماندهي كلاسهاي حبراني طول سال تحصيل براساس نتايج امتحانات مستمر

 

*

 

 

4

تأمين كسري احتمالي سوخت آموزشگاه

 

*

*

*

5

تحويل گرفتن ليست‎هاي نمره نوبت اول از سيستم رايانه‎اي

*

*

 

 

6

تمهيد مقدمات برگزاري مراسم مباركه دهه فجر

 

 

*

*

7

ارزيابي كيفيت و نتايج امتحانات برگزار شده ماهانه و گزارش آن به خانواده‎ها

 

*

*

 

8

انتقال نتايج امتحانات به دفاتر كلاسي

 

 

*

*

 

اهم فعاليتهاي مدير واحد آموزشي در دي ماه

رديــف

عنـاوين اموري كه بايد صورت پذيرد :

مناسب ترين زمان اقدام

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

9

ارائه نتايج امتحانات نوبت اول به اداره متبوع به تفكيك كلاس و درس (نمودار-درصد)

 

 

 

*

10

تحويل گرفتن ليستهاي نمرات نوبت اول از معلمان براساس مفادآيين‎نامه امتحانات

 

 

*

*

11

مطرح كردن بحث حجاب (در مورد 17 دي و كشف حجاب رضاخاني)

 

 

*

 

12

ثبت نمرات نوبت اول سيستم رايانه‎اي و چاپ كارنامه موقت

 

 

 

*

13

ارزيابي كيفيت و نتايج امتحانات برگذار شده نوبت اول و گزارش آن به اداره

 

 

 

*

[ سه شنبه نوزدهم آبان 1388 ] [ 11:57 ] [ محمدعلی صالحیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آرشيو مطالب
امکانات وب